Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2013

malaswinka
Muszę żyć albo zawsze z Tobą, albo nigdy Cię nie oglądać.
— Ludwik Beethoven
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaowieczkini owieczkini

August 21 2013

malaswinka
6364 75c5 500
Reposted fromfevergirl fevergirl viaowieczkini owieczkini

August 20 2013

malaswinka
3237 4642
Reposted fromkayente kayente viaszalony-virus szalony-virus
malaswinka
nie odkładaj nikogo na później. nigdy nie wiesz, kiedy widzisz kogoś po raz ostatni.
malaswinka
2926 2838
Reposted fromdepressionsucks depressionsucks viazEveR zEveR

August 13 2013

malaswinka
1369 24d4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaowieczkini owieczkini
malaswinka
4111 6392 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaowieczkini owieczkini
malaswinka
9363 6f19
Reposted frommartynkowa martynkowa viaowieczkini owieczkini
malaswinka
9064 ac4d

August 10 2013

malaswinka
Póki go kochałam, to tak cudownie poprawiał włosy. Nagle patrzę: Jezu, jak on głupio poprawia te włosy!
— A. Osiecka

August 08 2013

malaswinka
Nie oceniaj mnie po przeszłości, już w niej nie żyje.
Reposted fromgdybam gdybam viaszalony-virus szalony-virus
malaswinka
– Nie wiem, czy tam dokąd pojedziemy znajdę pracę. Jestem leniwy. Szybko się zniechęcam.
– Nie szkodzi.
– Chyba jestem pijakiem. Będę pił codziennie i będę się z tego cieszył.
– Skoro to lubisz.
– Nie potrafię okazywać uczuć. Rzadko kupuję dziewczynkom kwiaty. Właściwie wcale.
– Dobrze.
– Potrafię ranić ludzi. Najbardziej tych, na których mi zależy.
– Jestem cierpliwa.
— "Sara"
Reposted fromohwow ohwow viazEveR zEveR
malaswinka
i nie pytaj mnie więcej co słychać...
to samo co zawsze i żal mam do życia.
— Planet ANM
malaswinka
A Ty? Ile razy umarłeś podczas swojego życia?
— no ile?

August 06 2013

malaswinka
7851 943d 500
Julian Tuwim 
Reposted fromdeviate deviate viazielono zielono
malaswinka
5884 5208 500
Andrzej Bursa
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viazielono zielono
malaswinka
3839 36fb 500
Reposted frommysweetheartt mysweetheartt viazielono zielono
malaswinka
1410 1764
Reposted fromacetylo acetylo viazielono zielono
malaswinka
Małgorzata Hillar
Reposted fromzielono zielono
malaswinka
1684 1090 500
Świetlicki.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl